Декларация за защита на данните

Групата ФЬОНИКС взима сериозно защитата и сигурността на данните на своите служители, бизнес партньори и клиенти. Зачитането на поверителността е важно занимание, на което обръщаме специално внимание при обработката и използването на лични данни. Доколкото лични данни се събират (например Вашето име, адрес или други данни за контакт), те се обработват и използват изключително в съответствие с приложимите разпоредби за защитa на данните. Бихме искали да Ви информираме за събирането на лични данни при регистрацията и използването на този панел за фармацевти. Лични данни са всички данни, които могат да бъдат свързани лично с Вас, например име, адрес, имейл адрес, поведение на потребителя и други.

 1. Администратор на лични данни и Длъжностно лице по защита на данните

  Администраторът, отговорен за събирането, обработката и използването на Вашите лични данни в контекста на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), е: „ФЬОНИКС Фарма“ ЕООД, ЕИК 203283623, гр. София, п.к. 1700, ул. "Околовръстен път" 199А, телефон .

  Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните на data.protection@phoenixpharma.bg или чрез нашия пощенски адрес, на вниманието на „Длъжностното лице по защита на данните“.

  Техническият доставчик на панела за фармацевти е Ingress GmbH, Weidestraße 122a, 22083 Hamburg, Germany, телефон: 0049 40 - 53 02 59 70, имейл адрес: info@ingress.de, уебсайт contact@pharma-expert.bg. След това вече няма да получавате покани по имейл, но имайте предвид, че Вашият потребителски акаунт ще бъде деактивиран и личните данни ще бъдат изтрити (вижте т. 5 по-горе).

 • Обработка на лични данни в контекста на участието в панела

  Целта на участието на панела е анализ на удовлетвореността на клиентите и пазарната ситуация с цел оптимизиране на нашите процеси и услуги. Обработката на личните Ви данни за тази цел се основава на услугата, за която сте се регистрирали (чл. 6 параграф 1 буква „б“ ОРЗД) и на нашия легитимен интерес съгласно чл. 6 параграф 1 буква „е“ ОРЗД. Ние обработваме Вашите данни от участието в панела в псевдонимна форма.

 • Обработка на лични данни в контекста на участие в лотария

  От време на време ФЬОНИКС предлага лотария след участие в панел. Участието е доброволно и данните в контекста на Вашето участие в лотарията ще бъдат събрани в отделна форма, до която можете да влезете след завършване на панела. Обработката на Вашите данни се основава на нашия легитимен интерес (чл. 6 параграф 1 буква „е“ ОРЗД), който се състои в изпращане на награда от лотарията в случай на печалба. Вашите лични данни ще бъдат изтрити след края на лотарията или в случай на печалба, след изпращане на наградата, освен ако не се прилагат законови срокове за съхранение.

 • Обработка на лични данни чрез трети страни

  До известна степен използваме външни доставчици на услуги за обработка на Вашите данни. Тези доставчици на услуги са внимателно подбрани и наети от нас, обвързани са от нашите инструкции, обработват лични данни единствено в рамките на ЕС / ЕИП и биват проверявани редовно.

 • Бисквитки
  1. Този уебсайт използва сесийни бисквитки, тези бисквитки не съхраняват лични данни като имена, потребителски имена, имейл адреси или IP адреси. Бисквитката съхранява само произволен идентификатор на сесия на устройството на потребителя. Сесийната бисквитка се изтрива автоматично на сървъра след два часа бездействие и също се изтрива, когато браузърът е затворен на устройството на потребителя. Бисквитката не записва лични данни като IP адрес. Също така не позволява да се анализира поведението на потребителя.
  2. Използването на бисквитки се основава на законния ни интерес съгласно чл. 6 параграф 1 буква „е“ ОРЗД. Нашият законен интерес е да дадем възможност за използване на уебсайта, като гарантираме стабилна работа и сигурност на уебсайта. Където не е изрично посочено, ние съхраняваме лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които са събрани.
  3. Можете да конфигурирате настройката на браузъра си според Вашите желания. Например да откажете приемането на бисквитки от трети страни или всички бисквитки. Моля, имайте предвид, че е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.
  4. Разбира се, можете да видите и нашия уебсайт без бисквитки. Интернет браузърите приемат бисквитки по подразбиране. Можете да деактивирате използването на бисквитки по всяко време чрез настройките на Вашия браузър. Моля, използвайте помощните функции на Вашия интернет браузър, за да разберете как да промените тези настройки. Моля, обърнете внимание, че някои функции на нашия уебсайт може да не работят, ако сте деактивирали използването на бисквитки и че бисквитките на сесията не могат да бъдат деактивирани.
 • Вашите права за поверителност на данните

  Имаме удоволствието да Ви информираме относно Вашите права съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД):

  • Право на достъп

   Имате право да изискате потвърждение дали данните, които се отнасят до Вас, се обработват и да поискате информация относно тези данни съгласно чл. 15 ОРЗД.

  • Право на коригиране

   В съответствие с член 16 от ОРЗД, имате право да поискате допълване или коригиране на неточни данни, отнасящи се до Вас.

  • Право на заличаване

   В съответствие с чл. 17 ОРЗД, имате право да изискате съответните данни да бъдат изтрити, в случай че няма законови задължения, възпрепятстващи изтриването.

  • Право на ограничаване на обработката

   Можете да поискате ограничаване на обработката в съответствие с чл. 18 ОРЗД.

  • Право на преносимост на данните

   Имате право да поискате да получите предоставените ни данни в съответствие с чл. 20 ОРЗД и допълнително да поискате предаването им на други страни.

  • Право на възражение

   Можете да възразите срещу бъдещата обработка съгласно чл. 21 ОРЗД по всяко време.

  • Право на отмяна

   Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време съгласно чл. 7 параграф 3 ОРЗД, валидно за в бъдеще.

  • Право на уведомяване на надзорния орган

   В съответствие с чл. 77 ОРЗД имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

 • Система за отчитане

  Групата ФЬОНИКС и свързаните с нея дружества създадоха уеб базирана система за отчитане, която е предназначена да даде възможност на служители, бизнес партньори, клиенти и трети страни да съобщават данни за инциденти или притеснения. Тези доклади се приемат сериозно и преглеждат редовно, предприемайки нужните действия и се използват за подобряване на защитата на личните данни.

  Можете да получите достъп до този инструмент за отчитане по всяко време на този линк:
  https://phoenixgroup-databreach.integrityplatform.org/

  За да обясним по-подробно системата за докладване отговорихме на някои често задавани въпроси по-долу:

  • Кога трябва да съобщя за инцидент?

   Групата ФЬОНИКС има задължение да уведоми надзорния орган в рамките на 72 часа след узнаването за инцидент, поради което всички инциденти трябва да бъдат докладвани незабавно чрез онлайн платформата за подаване на сигнали.

  • Какви инциденти с данни трябва да се докладват и как?

   Всички инциденти с лични данни трябва да бъдат докладвани на екипа за защита на данните чрез онлайн платформата за подаване на сигнали.

  • Какво представлява инцидентът със защита на данните?

   Инцидентите на защита на данните са всяко събитие, което е довело или би могло да доведе до случайна или умишлена загуба на лични данни (електронни или хартиени) или унищожаване на данни, или неоторизиран достъп до данни (например загуба или кражба на лаптоп, смартфон, запис на хартия, медицински рецепти).

  • Какво се случва след като изпратя доклад?

   Екипът за защита на данните ще прегледа доклада за инцидента и ще се свърже с Вас за допълнителна информация или, ако е необходимо, ще Ви помогне при последващите действия.

 • Общи разпоредби

  Запазваме си правото да променяме декларацията си за поверителност на данните. Това може да е необходимо в резултат на технически разработки. Ето защо Ви молим да проверявате периодично декларацията ни за поверителност на данните и да използвате актуалната версия.

  Ако имате въпроси относно защитата на данните, моля свържете се с нас на data.protection@phoenixpharma.bg.

  Дата на последния преглед и актуализация: 13.11.2020г

 • < НАЗАД